ΤΑΞΗ Α'
Τετάρτη, 1 Ιούνιος 2022 08.15-11.15 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Πέμπτη, 2 Ιούνιος 2022 08.15-10.15 Φυσική
Τρίτη, 7 Ιούνιος 2022 08.15-11.15 Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
11.30 - 13.30 Αγγλικά
Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2022 08.15-10.15 Ιστορία
Τρίτη, 14 Ιούνιος 2022 08.15-10.15 Μαθηματικά
Τετάρτη, 15 Ιούνιος 2022 08.15-10.15 Βιολογία
ΤΑΞΗ Β'
Τετάρτη, 1 Ιούνιος 2022 08.15-10.15 Μαθηματικά
Πέμπτη, 2 Ιούνιος 2022 08.15-10.15 Ιστορία
Τρίτη, 7 Ιούνιος 2022 08.15-10.15 Φυσική
Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2022 08.15-11.15 Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Τρίτη, 14 Ιούνιος 2022 08.15-11.15 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Τετάρτη, 15 Ιούνιος 2022 08.15-10.15 Αγγλικά
10.30 - 12.30 Βιολογία
ΤΑΞΗ Γ'
Τετάρτη, 1 Ιούνιος 2022 10.30 - 13.30 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Πέμπτη, 2 Ιούνιος 2022 10.30 - 12.30 Ιστορία
12.30 - 14.30 Αγγλικά
Τρίτη, 7 Ιούνιος 2022 10.30 - 12.30 Μαθηματικά
Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2022 10.30 - 12.30 Βιολογία
Τρίτη, 14 Ιούνιος 2022 10.30 - 12.30  Φυσική
Τετάρτη, 15 Ιούνιος 2022 10.30 - 13.30 Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία