3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Κανόνες Σχολικής Ζωής

Εισαγωγή

Το Σχολείο είναι ένας οργανισμός με συγκεκριμένη δομή και κανόνες λειτουργίας. Η φυσιογνωμία του διαμορφώνεται από τις σχέσεις μεταξύ των μελών της Σχολικής Κοινότητας και από τους θεσμούς μέσα στους οποίους λειτουργεί.

Mε τους Κανόνες Σχολικής Ζωής επιδιώκουμε:

 • τη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο και
 • τη δημιουργία ενός ασφαλούς και φιλόξενου σχολικού περιβάλλοντος στο οποίο οι μαθητές ενθαρρύνονται να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται και οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται χρήσιμοι και δημιουργικοί.

Το κείμενο που ακολουθεί περιγράφει το Πλαίσιο Λειτουργίας του σχολείου μας και αποτυπώνει το γενικότερο κλίμα που επιθυμούμε να επικρατεί. Περιγράφει τα χαρακτηριστικά της προσδοκώμενης συμπεριφοράς και στάσης όλων μας (Διεύθυνσης, Εκπαιδευτικών, Μαθητών και Γονέων) και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για όλα τα μέλη της Σχολικής Κοινότητας.

Γενικό Πλαίσιο Λειτουργίας του Σχολείου μας

Ο αμοιβαίος σεβασμός, η συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, η συναίνεση, ο αυτοέλεγχος, η υπευθυνότητα και η συναίσθηση της ευθύνης, καθώς και η εδραίωση πολιτισμένης συμπεριφοράς αποτελούν προϋποθέσεις για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

 • Κυρίαρχα στοιχεία της καθημερινής ζωής στο Σχολείο μας είναι ο αλληλοσεβασμός και η αποδοχή. Η εθνικότητα, η θρησκεία, το φύλο αλλά και η κουλτούρα που ο καθένας μας φέρνει στο σχολείο, όλα αυτά δηλαδή που συνιστούν τη μοναδικότητα του καθενός από μας, όταν συνδυάζονται με τα κοινά μας ενδιαφέροντα είναι πλούτος για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Όλοι οι μαθητές σέβονται τους συμμαθητές τους και καλλιεργούν φιλικό πνεύμα. Φαινόμενα βίας (οποιασδήποτε μορφής – ακόμα και λεκτικής ή ψυχολογικής) και ρατσισμού δεν έχουν καμία θέση στο χώρο του σχολείου.
 • Το Σχολείο είναι χώρος εργασίας και μάθησης. Φροντίζουμε όλοι μας ώστε η εμφάνιση μας και γενικότερα η καθημερινή μας παρουσία να διακρίνεται από απλότητα και ευπρέπεια και να είναι συμβατή με τον θεσμό του Σχολείου.
 • Η σχολική περιουσία ανήκει σε όλους μας και δεν αντικαθίσταται εύκολα. Φροντισμένοι και καθαροί χώροι κάνουν τη σχολική ζωή ευχάριστη και αποδοτική. Είναι υποχρέωσή μας να προφυλάσσουμε τους χώρους στους οποίους περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας από καταστροφές και φροντίζουμε να είναι πάντα καθαροί.
 • Για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου έχει καθοριστική σημασία η έγκαιρη προσέλευση όλων, η παρουσία στην πρωινή συγκέντρωση,  η τήρηση του ωραρίου των μαθημάτων και των διαλειμμάτων και η ενεργός συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου.
 • Για κάθε σημαντικό θέμα που απασχολεί τη Σχολική Κοινότητα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να γίνεται γόνιμη συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου και οι αποφάσεις να λαμβάνονται αφού συνεκτιμηθούν οι απόψεις που έχουν κατατεθεί, με γνώμονα την βέλτιστη λειτουργία του Σχολείου.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών της σχολικής κοινότητας

Α. H Διεύθυνση του σχολείου οφείλει:

 • να προσέρχεται έγκαιρα και να παραμένει στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του,
 • να υποστηρίζει όλες τις πλευρές για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του σχολείου,
 • να δείχνει ενδιαφέρον για όσα συμβαίνουν στη σχολική κοινότητα,
 • να καλλιεργεί κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας στην επικοινωνία του σχολείου με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς,
 • να συνεργάζεται με τους θεσμοθετημένους φορείς (15μελές Μαθητικό Συμβούλιο , μαθητικές κοινότητες, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολική Επιτροπή – Τοπική αυτοδιοίκηση) για την επίτευξη των στόχων του σχολείου και τη δημιουργία του προσδοκώμενου κλίματος,
 • να ενθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία που αναβαθμίζει το παιδαγωγικό κλίμα και προάγει τους στόχους του σχολείου,
 • να φροντίζει για την επίλυση προβλημάτων στην περίπτωση που υπερβαίνουν τις δυνατότητες/ή και τις αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών και
 • να ελέγχει την τήρηση των κανόνων στο σχολικό χώρο, ώστε να διατηρείται το αναγκαίο παιδαγωγικό κλίμα.

Β. Οι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα του σεβασμού της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας τους.

Ειδικότερα έχουν το δικαίωμα:

 • να εργάζονται σε ήρεμο και πολιτισμένο περιβάλλον,
 • να καθορίζουν τις θέσεις των μαθητών στην τάξη,
 • να επιλέγουν τον τρόπο οργάνωσης του μαθήματος,
 • να προσδιορίζουν τις δραστηριότητες που θα γίνουν και
 • να αξιολογούν την συμπεριφορά, την προσπάθεια και την επίδοση των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν:

 • να προσέρχονται έγκαιρα στην τάξη,
 • να υποστηρίζουν την προσπάθεια των μαθητών στην πορεία τους για την κατάκτηση της γνώσης και την ολοκλήρωση του χαρακτήρα και τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους,
 • να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο,
 • να δίνουν σαφείς οδηγίες στους μαθητές,
 • να σέβονται την προσωπικότητα των μαθητών,
 • να καλλιεργούν το δημοκρατικό διάλογο,
 • να προσπαθούν να εκτονώσουν κάθε ένταση με τον κατάλληλο για την κάθε περίσταση παιδαγωγικό χειρισμό,
 • να αξιολογούν τους μαθητές με αίσθημα δικαίου,
 • να ενημερώνουν σε τακτά διαστήματα τους γονείς για τη φοίτηση και την επίδοση των παιδιών τους και
 • να ασκούν την εφημερία τους με συνέπεια και επιμέλεια.

Γ. Οι μαθητές

Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα του σεβασμού της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας τους και της πρόσβασης σε ποιοτικές σπουδές.

Ειδικότερα έχουν το δικαίωμα:

 • να εκφράζουν την άποψη τους,
 • να προστατεύονται από κάθε μορφής βία και προσβλητική συμπεριφορά, 
 • να εργάζονται σε ήρεμο και πολιτισμένο περιβάλλον,
 • να εκλέγονται, να συμμετέχουν ενεργά και να υποστηρίζουν το θεσμό των μαθητικών κοινοτήτων.

Οι μαθητές οφείλουν:

 • να προσέρχονται έγκαιρα στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ανακοινώσεις της Διεύθυνσης ή των εκπαιδευτικών,
 • να φροντίζουν η εμφάνιση τους και γενικότερα η καθημερινή τους παρουσία να διακρίνεται από απλότητα και ευπρέπεια,
 • να έρχονται στο σχολείο επιμελώς προετοιμασμένοι για όλα τα μαθήματα της ημέρας,
 • να φροντίζουν να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα για κάθε μάθημα βιβλία και τετράδια,
 • να προσέχουν την ώρα του μαθήματος και αποφεύγουν δραστηριότητες άσχετες με το μάθημα,
 • να φροντίζουν να μη  δίνουν αφορμές για παρατηρήσεις,
 • να στηρίζονται στις  γνώσεις τους  κατά τη διάρκεια γραπτής εξέτασης,
 • να σέβονται τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους και να αποφεύγουν να εκδηλώνουν απρεπή συμπεριφορά (απειλή, χλευασμό, βάναυσο αστεϊσμό, εξύβριση, προσβολή, άσκηση κάθε μορφής βίας κ.λ.π.),
 • να σέβονται τα βιβλία τους και να τα διατηρούν σε καλή κατάσταση και στο τέλος της χρονιάς αν δεν τα χρειάζονται να τα επιστρέφουν στο σχολείο,
 • να φροντίζουν να διατηρούν το θρανίο και την καρέκλα τους σε άριστη κατάσταση και να τα τακτοποιούν πριν την αποχώρηση τους από την τάξη,
 • να φροντίζουν για τη διακόσμηση και την καθαριότητα της τάξης τους,
 • να αξιοποιούν τους κάδους ανακύκλωσης και τα καλάθια απορριμμάτων,
 • να μην βγαίνουν από την τάξη παρά μόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος και αφού ζητήσουν άδεια από τον/την καθηγητή/ριά τους,
 • να βγαίνουν από τις τάξεις τους στα διαλείμματα,
 • να παραμένουν στην αυλή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και να επιστρέφουν στις τάξεις χωρίς καθυστέρηση μόλις χτυπήσει το κουδούνι,
 • να είναι προσεκτικοί, ώστε να μην προξενήσουν υλικές ζημιές και κυρίως  να μην θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των ίδιων ή των συμμαθητών τους,
 • να πειθαρχούν στις οδηγίες των εφημερευόντων καθηγητών και να τους αντιμετωπίζουν όπως ακριβώς και τον καθηγητή που κάνει μάθημα μέσα στην τάξη,
 • να φροντίζουν για διατήρηση της καθαριότητας της αυλής και να αξιοποιούν τους κάδους απορριμμάτων,
 • να εκτελούν με συνέπεια τα καθήκοντά τους όταν είναι επιμελητές και απουσιολόγοι,
 • να αποφεύγουν να φέρνουν στο σχολείο κινητά τηλέφωνα (δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο σχολείο),
 • να μην απομακρύνονται από το χώρο του σχολείου χωρίς άδεια,
 • να φροντίζουν ώστε η συμπεριφορά και η στάση τους σε όλες τις εκδηλώσεις και τις εξωδιδακτικές δραστηριότητες του Σχολείου να είναι κόσμια και πολιτισμένη και
 • να συμμετέχουν ουσιαστικά και με πραγματικό ενδιαφέρον στις εκδηλώσεις και τις εξωδιδακτικές δραστηριότητες του Σχολείου, προκειμένου να αποκομίσουν τα μέγιστα εκπαιδευτικά οφέλη.

Ορισμός και καθήκοντα απουσιολόγων

Απουσιολόγοι ορίζονται οι μαθητές που πέτυχαν την υψηλότερη βαθμολογία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διδακτικού έτους.   

 Έχουν  την υποχρέωση:

 • να παραλαμβάνουν από το Γραφείο των καθηγητών του σχολείου κάθε πρωί το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης.
 • να καταχωρούν στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας τις απουσίες στους απόντες μαθητές και μαθήτριες και να το φέρνουν στον καθηγητή της κάθε διδακτικής ώρας για έλεγχο και υπογραφή,
 • στη λήξη της δεύτερης διδακτικής ώρας ενημερώνουν τη διεύθυνση του σχολείου για τους απόντες μαθητές,
 • στη λήξη του σχολικού προγράμματος να επιστρέφουν το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης στο Γραφείο των καθηγητών,
 • συντάσσουν το πλάνο της τάξης και
 • είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη και τη μη αλλοίωση ή φθορά του απουσιολογίου και του βιβλίου ύλης.

Συμφωνημένες συνέπειες για παράβαση των κανόνων από τους μαθητές

Οι μαθητές που δεν σέβονται τους κανόνες, (αφού προηγουμένως ενημερωθούν αναλυτικά για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους) θα αντιμετωπίζουν συνέπειες ανάλογες των πράξεων και της συμπεριφοράς τους.

Οι συνέπειες μπορεί να είναι:

 • διακριτική προειδοποίηση,
 • παρατήρηση,
 • επίπληξη,
 • ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα,
 • αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 2 ημέρες,
 • αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
 • και ότι άλλο συμφωνηθεί από κοινού από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Η επιβολή των συνεπειών γίνεται πάντα με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των μαθητών και με στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές το λάθος τους.

Οι μαθητές αφού αναγνωρίσουν τον κανόνα που δεν σεβάστηκαν, οφείλουν να δεχθούν με αξιοπρέπεια τις συνέπειες της πράξης τους και να δεσμευτούν ότι δεν θα επαναλάβουν ανάλογη πράξη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία σχολείου.

Δ. Οι γονείς

Οι γονείς έχουν το δικαίωμα του σεβασμού της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας τους και της πρόσβασης των παιδιών τους σε ποιοτικές σπουδές.

Ειδικότερα έχουν το δικαίωμα:

 • να ενημερώνονται για την φοίτηση, την συμπεριφορά και την επίδοση των παιδιών τους,
 • να μην ανησυχούν για το παιδί τους την ώρα που βρίσκεται στο σχολείο,
 • να εκφράζουν την άποψη τους.

Οι γονείς οφείλουν:

 • να φροντίζουν για την εγγραφή των παιδιών τους,
 • να δίνουν στο σχολείο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ( αριθμούς τηλεφώνων – ταχυδρομική διεύθυνση οικίας) για την αναγκαία επικοινωνία,
 • να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας στην περίπτωση που έχουν αλλάξει,
 • να φροντίζουν για την έγκαιρη κατάθεση στο σχολείο του προβλεπόμενου πιστοποιητικού υγείας, για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής,
 • να ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για τυχόν ζητήματα που αφορούν στο μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο (προβλήματα υγείας, μαθησιακές δυσκολίες, κ. ά.),
 • να επισκέπτονται το σχολείο σε τακτά χρονικά διαστήματα, ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους εκπαιδευτικούς, σε προκαθορισμένες μέρες και ώρες επικοινωνίας, για να ενημερώνονται για τη συμπεριφορά, τη φοίτηση και την επίδοση των μαθητών στα μαθήματα,
 • να ενθαρρύνουν το παιδί τους να σεβαστεί τους κανόνες της σχολικής ζωής,
 • να συμμετέχουν ενεργά στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, 
 • να αναλαμβάνουν το κόστος σε πιθανές υλικές ζημιές που προκάλεσε το παιδί τους στον χώρο του σχολείου.

Επίλογος                                                                                                 

Όλοι μαζί, Διεύθυνση, Εκπαιδευτικοί, Μαθητές και Γονείς, με αμοιβαίο σεβασμό,  υπευθυνότητα και συνεργασία, μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη της τήρησης αυτών των κανόνων.

Στόχος καθημερινός η εδραίωση ασφαλούς και φιλόξενου σχολικού περιβάλλοντος.

Αξίζει να προσπαθήσουμε. Καλή χρονιά!